Trajectkosten

Investering in je werknemer

Intake

  • € 240,– inclusief online vragenlijst, gesprek van 1,5 uur en advies. Als na de intake gekozen wordt voor traject 1 of traject 2 wordt dit bedrag in mindering gebracht op de totale trajectprijs.

Traject 1

  • De kosten van dit persoonlijke begeleidingstraject bedragen € 1.920,– voor 8 coachgesprekken, inclusief voorbereiding op alle gesprekken en het tussengesprek of eindgesprek met de leidinggevende.
  • Bijkomende kosten bedragen € 225,– voor de toegang en gebruik van het online programma Aanpak van Stress gedurende 1 jaar en de huur van het biofeedback-apparaat.
  • De kosten van de intake € 240,– worden niet in rekening gebracht.
  • Indien tijdens de begeleiding blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn dan wordt dit in overleg met de werkgever besproken.

Traject 2

  • De kosten van dit persoonlijke begeleidingstraject bedragen € 2.880,– voor 12 coachgesprekken, inclusief  voorbereiding op alle gesprekken, tussengesprek of eindgesprek met de leidinggevende.
  • Bijkomende kosten bedragen € 225,– voor de toegang en gebruik van het online programma Aanpak van Stress gedurende 1 jaar en de huur van het biofeedback-apparaat.
  • De kosten van de intake € 240,– worden niet in rekening gebracht.
  • Indien tijdens de begeleiding blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn dan wordt dit in overleg met de werkgever besproken.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief  BTW.

Investering in jezelf

Voor de kosten voor de intake, traject 1 en traject 2 worden andere tarieven gehanteerd. Neem hiervoor contact met mij op.

Snelcontact