Coachtrajecten

Intake

CSR Vragenlijst
Met de online CSR Vragenlijst Stressklachten wordt snel en efficiënt gemeten of, en in welke mate er sprake is van stress gerelateerde problematiek. De vragenlijst Stressklachten is een professioneel instrument dat op 4 niveaus klachten inventariseert. Stressklachten( depressie, angst en stress), herstelbehoefte na het werk, vermoeidheid en cognitief functioneren.  Dit zijn de 4 gebieden waar klachten optreden als gevolg van veel inspanning en te weinig herstel.

Intakegesprek
In het intakegesprek van 1,5 uur worden de resultaten van de vragenlijst besproken en een advies gegeven over het vervolgtraject.

Korte kennismaking

Je bent welkom voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek van maximaal half uur is gratis en vrijblijvend en kan telefonisch of online.

Traject 1: Herstel/ opbouw van vitaliteit

Bij milde tot matige stressklachten

Twee fasen van totaal 8 individuele gesprekken van 1,5 uur. Het traject duurt ongeveer 4 maanden.

Maatwerk traject:

 • Fase 1: Herstel: het weer in balans brengen van het ontregelde stressmechanisme. Interventies en gesprekken zijn gericht op het stoppen van de roofbouw en het bevorderen van het herstel van je lichamelijke processen. Gericht op opbouw van energie en verbetering mentale conditie. Onderdelen die aan de orde komen zijn voeding, slapen, ontspannen, bewegen, ademen. Met een dagindeling krijg je houvast voor een bij jou passend ritme en regelmaat in je dagen.
 • Fase 2: Opbouw van vitaliteit: Inzet van het online programma Aanpak van Stress
  Aanvullende oefeningen en interventies die betrekking hebben op de volgende gebieden:
  1. Je lichaam: slapen/voeding/bewegen/rust
  2. Zingeving: wat geeft jou leven zin en waardoor krijg jij zin in het leven?
  3. Je sociale omgeving:
  welke relaties heb je? voel je je verbonden en begrepen?

Persoonlijke gereedschapskist: Je bevindingen, observaties, inzichten en toekomstige acties leg je schriftelijk vast. Dit is jouw naslagwerk en plan van aanpak voor de toekomst.

Traject 2: Herstel/ opbouw van vitaliteit/ re-integratie

Bij ernstige stressklachten

Drie fasen van totaal 12 individuele gesprekken van 1,5 uur. Het traject duurt ongeveer 6 maanden.

Maatwerk traject bestaande uit 3 fasen:

 • Fase 1:  Herstel: het weer in balans brengen van het ontregelde stressmechanisme. Interventies en gesprekken zijn gericht op het stoppen van de roofbouw en het bevorderen van het herstel van je lichamelijke processen. Gericht op opbouw van energie en verbetering mentale conditie. Onderdelen die aan de orde komen zijn voeding, slapen, ontspannen, bewegen, ademen. Met een dagindeling krijg je houvast voor een bij jou passend ritme en regelmaat in je dagen.
 • Fase 2: Opbouw van vitaliteit: Inzet van het online programma Aanpak van Stress
  Aanvullende oefeningen en interventies die betrekking hebben op de volgende gebieden:
  1. Je lichaam: slapen/voeding/bewegen/rust
  2. Zingeving: wat geeft jou leven zin en waardoor krijg jij zin in het leven?
  3. Je sociale omgeving:
  welke relaties heb je? voel je je verbonden en begrepen?
 • Fase 3: Optimaliseren vitaliteit en re-integratie: versterken van je belastbaarheid.
  Dit doe je door je taken weer op te pakken, thuis en op het werk. Eerst focus je op de kwaliteit van je taken en later op het verhogen van het tempo. Daarnaast blijf je aandacht geven aan het verbeteren van je mentale en lichamelijke conditie.

Persoonlijke gereedschapskist: Je bevindingen, observaties, inzichten en toekomstige acties leg je schriftelijk vast. Deze rapportage is een naslagwerk en plan van aanpak voor de toekomst.

Snelcontact