Ik ben toe aan een nieuwe stap in mijn loopbaan. Alleen weet ik niet welke stap de beste is.
Ik wil werk doen dat dat echt bij me past. Maar welk werk is dat dan?
Ik weet wat ik niet wil maar niet wat ik wel wil.
Is dit het nou? Blijf ik dit mijn hele leven doen?

Herken je dit?

Ja, hoe verder

In een loopbaantraject ga je heel gericht met je vraag en wens(en) aan het werk. Mijn begeleiding is maatwerk. De inhoud van het traject en het aantal gesprekken worden afgestemd op jouw vraag en behoeften. Ieder begeleidingstraject is opgebouwd uit 4 stappen. Ook wordt tijdens de begeleiding de verschillende factoren meegenomen die van invloed kunnen zijn op jouw welbevinden. Bij mijn werkwijze kun je hier meer over lezen.

De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het traject:
1 – Zelfonderzoek
  • Biografisch onderzoek: inventarisatie van levenservaringen en het herkennen van patronen, wat neem je mee en wat laat je achter?
  • Persoonlijk inzicht: inzicht geven in persoonlijke kwaliteiten, drijfveren, beperkingen en belemmerende overtuigingen en hoe deze constructief in te zetten en om te buigen. Nadruk ligt op motivatie en zingeving. Hierbij kan de gedrags- en drijfveren analyse (Persoonlijke Stijl en Motivatoren analyse) worden ingezet.
  • Persoonsprofiel: opstellen van een overzicht van je persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten, interesses.
  • Professioneel profiel: opstellen van een overzicht van je taken, rollen en werkomgeving die het meest passend zijn.
  • Actieplan: opstellen van een concreet stappenplan
2 – Arbeidsmarktbenadering
  • Arbeidsmarkt oriëntatie: verzamelen van arbeidsmarktinformatie en toetsen van de eigen wensen, kwaliteiten en mogelijkheden aan deze informatie. Persoonlijke koers en doelen hierop bepalen.
  • Netwerk oriëntatie: eigen netwerk in kaart brengen en uitbreiden door het voeren van oriënterende gesprekken.
  • Actieve arbeidsmarkt benadering: personal branding: jezelf als uniek en onderscheidend neerzetten in de markt via social media (o.a. LinkedIn profiel), het maken van een actueel CV.
  • Gericht netwerken en solliciteren: hieronder vallen het oefenen met het voeren van sollicitatie- en netwerkgesprekken.
3 – Je kunt worden gecoacht in mijn praktijk, het coachhuis of buiten wandelend.
Snelcontact
Menu